We behandelen (in alfabetische volgorde) onder andere klachten op de volgende gebieden:

lezen

Lezen, spelling en dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’. Logopediepraktijk Maarn is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met lees- en/of spellingproblematiek …
Lees meer
slikken

Slikken/afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die de gebitsstand, het spreken, het gehoor en gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tong …
Lees meer
spraak

Spraak

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt …
Lees meer
stem

Stem

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en zingen, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het weefsel van de stembanden. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden (globusgevoel). De keel kan …
Lees meer
logopedie-taal

Taal

Een taalontwikkelingsstoornis is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis. De precieze oorzaak is nog onbekend. Kinderen met een TOS hebben moeite met taal. Ook kan het kind problemen hebben bij het spreken en/of het begrijpen van taal, lezen en schrijven. Wanneer er al taalproblemen in de familie voorkomen, is de kans …
Lees meer
schrijven

Specialisaties

  • Cliënten met chronische hoestklachten kunnen bij ons terecht voor een behandeling middels het SPEICH-C programma.
  • Klanken in Kleuren is onderdeel van de F&L-methode van de Stichting Taalhulp. Ook wel bekend onder de naam Taal in Blokjes.
  • Stemproblemen kunnen ontstaan als er een verhoogde spanning is …

Lees meer