Specialisaties

Specialisaties en veelgebruikte methodes

Chronisch hoesten (SPEICH-C)

Cliënten met chronische hoestklachten kunnen bij ons terecht voor een behandeling middels het SPEICH-C programma.

Klanken in Kleuren/Taal in Blokjes

Klanken in Kleuren is onderdeel van de F&L-methode van de Stichting Taalhulp. Ook wel bekend onder de naam Taal in Blokjes.

.

Manuele facilitatie van de larynx

Stemproblemen kunnen ontstaan als er een verhoogde spanning is in het nek-, hals- en/of schoudergebied of rondom het strottenhoofd (de larynx). De stemproblemen kunnen kunnen pijn en een vermoeide stem tot gevolg hebben. Ook kan er een globusgevoel optreden (brok in de keel). Bij manuele facilitatie van de larynx worden spieren in het strottenhoofd-, nek-, hals- en schoudergebied gestretcht/gerekt. Ook de mondbodem wordt hierin meegenomen.

Oro-myofunctionele therapie (OMFT)

OMFT omvat de behandeling van afwijkend mondgedrag, zoals duimzuigen en verkeerd slikken.

PROMPT

Middels PROMPT kunnen klanken op en rond de mond gevoeld laten worden. Elke klank heeft een eigen positie. Dit is onder andere erg geschikt voor kinderen die moeite hebben met de aansturing van de mond, waardoor ze slecht praten.

Spellen met Specht (SMS)

Elske is tekstschrijver en corrector van verschillende delen van de behandelserie Spellen met Specht, waarbij lees- en spellingvaardigheden worden getraind.

Story Grammar Training (SGT)

Vertellen van verhalen of van eigen belevenissen is voor kinderen met taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak moeilijk, omdat dit complexe taalvaardigheden vereist.
De Story Grammar training is een methode die kinderen met taalproblemen houvast geeft door het inzetten van de ‘verhaalvlecht’. Het werken met de pictogrammen voor de verhaalstructuur geeft het kind inzicht in de overkoepelende verhaallijn. Maar een verhaal kan pas goed begrepen en verteld worden, als ook aandacht besteed wordt aan de inhoudswoorden en de zinsstructuren die nodig zijn om samenhang in het verhaal te begrijpen en uit te drukken.

Bron: Kentalis

Tan-Söderbergh

Tan-Söderbergh is een affectgebonden visueel-globaalmethode, die onder andere wordt gebruikt bij kinderen met een dysfatische ontwikkeling. Bij de methode Tan-Söderbergh is aandacht voor het versterken van de innerlijke taal van een cliënt.

Een dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraak-/taalontwikkelingsstoornis. Een aantal kenmerken zijn:

  • het (non-)verbale begrip is duidelijk hoger van niveau dan de taalproductie
  • dialoogspraak is moeilijker dan spontaan spreken, want dialoogspraak gebeurt op-commando
  • woordvindingsproblemen en moeite om elementen uit een verhaal met elkaar te verbinden
  • zinsbouw- en woordvormproblemen
Bron: Dysfatische Ontwikkeling, Xavier Tan (2013)

Contactformulier

Voor een aanmelding kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Verzenden