Person depositing money in a pink piggy bank on top of books with chalkboard in the background as concept image of the costs of education

Informatie tarieven logopedie

Logopediepraktijk Maarn heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Heeft u een verwijzing van een arts, tandarts of orthodontist, dan worden de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Mocht u logopedische begeleiding willen voor zaken die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden (o.a. NT2 en dialect), dan ontvangt u persoonlijk een rekening. Deze rekening kan dan niet ingediend worden bij uw zorgverzekeraar.

Meestal worden de logopedische behandelingen dus vergoed. Houd er wel rekening mee dat iedere Nederlander van 18 jaar of ouder een verplicht eigen risico heeft. Dit is het bedrag dat u jaarlijks zelf moet betalen voor uw zorg, voordat u een vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgt.

Per 1 januari 2017 gelden er vrije tarieven binnen de logopedie. Bent u niet verzekerd of wilt u de logopedische begeleiding zelf betalen, dan wordt er een tarief berekend van €45,75 per behandeling.

Niet nagekomen afspraak
In geval van verhindering dient de cliënt dit ten minste 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan de logopedist door te geven, dit geldt ook bij ziekte.

Afspraken op maandag moeten uiterlijk vrijdag voor 17.00 uur afgezegd worden.

Als een afspraak niet tijdig is afgezegd, wordt het bedrag (€45,75) bij u in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Logopedische begeleiding
Het tarief voor de verschillende prestaties van de logopedist is per zorgverzekeraar anders. Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt, kijk dan in het onderstaande overzicht.

Overzicht van tarieven van zorgverzekeraars 2023

Verslaglegging
In het kader van de administratieve lastenverlichting wordt in de meeste gevallen alleen het verplichte jaarverslag en een eindverslag gemaakt.

Verslaglegging aan derden te declareren aan derden
Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. De verslaglegging aan derden betreft een prestatie per cliënt per uur: €91,50.

Aanwezigheid groot overleg cluster 2 of ander overleg
Wanneer de aanwezigheid van een logopediste bij een groot overleg van een kind met een cluster 2-arrragement gewenst is door ouders, wordt een factuur ingediend bij Auris of school. Voor de aanwezigheid dienen voor de datum van het overleg zowel de ambulant begeleider als de intern begeleider van school ingestemd te hebben met de aanwezigheid. Het is de bedoeling dat een van beide partijen de aanwezigheid van de logopedist betaalt. De kosten zijn €91,50 per uur.

Voor een ander groot overleg dan hier boven genoemd, wordt eveneens hetzelfde tarief berekend. Van tevoren wordt besproken naar wie de rekening gestuurd mag worden.

Contactformulier

Voor een aanmelding kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Verzenden