Veelgestelde vragen

Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg.

Zie ook: Wat wij doen

Wat doet een logopedist?

Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt. Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders/gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de patiënt. Of er vindt behandeling plaats via internet. Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur.

Wat doet een logopedist in de vrije vestiging?

Logopedisten in de vrije vestiging (praktijk) werken in eerstelijns logopediepraktijken. Kenmerkend voor de vrije vestiging is de grote diversiteit aan cliënten, van wie leeftijden en klachten – en daardoor hun zorgvragen – sterk uiteen kunnen lopen. De vrijgevestigde logopedist werkt nauw samen met diverse (para)medici, leerkrachten en remedial teachters. Logopedisten in de vrije vestiging behandelen op medische indicatie ook cliënten aan huis als zij niet in staat zijn naar de praktijk te komen.

Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar?

Lopopedie zit in de basisverzekering. De verzekering is verplicht te vergoeden. Bij kinderen tot 18 jaar wordt de behandeling vergoed, volwassenen betalen eerst het eigen risico. Bij vragen kunt u de voorwaarden nalezen van uw zorgverzekeraar of rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

.

Is er altijd een verwijzing van een arts nodig?

Cliënten die verzekerd zijn bij CZ, OHRA en Nationale Nederlanden hebben in 2021 een verwijzing van een arts nodig.

De wet BIG bepaalt dat logopedisten direct toegankelijk zijn (DTL), zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een huisarts.

Wat is een DTL-screening?

DTL: Directe Toegankelijkheid Logopedie.

Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent. Heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem?

Overige vragen?

Voor overige vragen, neem gerust contact met ons op. Gebruik het contactformulier, bel 0343-44 44 11 of kijk op de website van de beroepsvereniging logopedie.

Contactformulier

Voor een aanmelding kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Verzenden