stem-klas

Stem

Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en zingen, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het weefsel van de stembanden. Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden (globusgevoel). De keel kan branderig, geïrriteerd of pijnlijk aanvoelen. Deze klachten kunnen ook voorkomen bij veelvuldig keelschrapen en kuchen of hoesten.

Iedereen kan deze keelklachten krijgen, bijvoorbeeld na een feest of tijdens een verkoudheid. Deze klachten verdwijnen dan meestal vanzelf. Als echter keelpijn na intensief stemgebruik regelmatig blijft voorkomen, kan men daarvan zoveel hinder ondervinden, dat er minder gesproken wordt. Bovendien kunnen mensen met een spreekberoep op den duur stemklachten ontwikkelen. De stem wordt hees of schor, valt weg en kan niet meer zo gebruikt worden als voorheen. Vaak ontstaat dit omdat er niet de juiste verhouding is tussen stembelasting en stemrust; de stem heeft onvoldoende tijd om te herstellen. Naast mensen met een spreekberoep kunnen ook bijvoorbeeld studenten en koorzangers last krijgen van stemproblemen.

Keelklachten en stemklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. De KNO-arts zal een eventuele organische oorzaak, zoals een poliepje of stemplooiknobbeltjes, uitsluiten.

Wat doet een logopedist?

De logopedist verricht (stem)onderzoek, stelt de logopedische diagnose en maakt een behandelplan. In de behandeling let ze op de lichaamshouding als voorwaarde voor een goed gebruik van de stem. Er zal indien nodig gewerkt worden aan de ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven. De logopedist beschikt hierbij over verschillende technieken en oefeningen.

Ook wordt bekeken hoe het stemgebruik van de patiënt in het dagelijks leven is, om advies op maat te kunnen geven. Stemsparende adviezen, ook wel stemhygiënische adviezen genoemd, zullen worden gegeven. Daarbij besteedt de logopedist aandacht aan arbeidsomstandigheden als akoestiek en omgevingslawaai.

Bron: www.logopedie.nl

Ook kinderen kunnen stemklachten ervaren en hiervoor behandeld worden. Zo kunnen ze een schorre stem hebben, de stem kan wegvallen en het kan voorkomen dat ze niet goed kunnen roepen of zingen. De ademhaling kan moeilijkheden geven en mogelijk kan er sprake zijn van een in aanleg zwakke stem. Gevolgen van stemmisbruik kan bijvoorbeeld resulteren in stemplooiknobbeltjes.
.

Stemproblemen kunnen ontstaan als er een verhoogde spanning is in het nek-, hals- en/of schoudergebied of rondom het strottenhoofd (de larynx). De stemproblemen kunnen kunnen pijn en een vermoeide stem tot gevolg hebben. Ook kan er een globusgevoel optreden (brok in de keel). Bij manuele facilitatie van de larynx worden spieren in het strottenhoofd-, nek-, hals- en schoudergebied gestretcht/gerekt. Ook de mondbodem wordt hierin meegenomen.

 

Contactformulier

Voor een aanmelding kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Verzenden